Førstehjælp / UddannelseKurser for virksomhederSikkerhedOm BFUC

Sikker Sankt Hans

Her en oversigt med gode råd og krav til Sankt Hans bålet.

Afstandsregler

Inden du placerer dit Sankt Hans bål, skal du sørge for, at nogle vigtige afstandsregler er overholdt. Afbrænding af bålet skal ifølge Beredskabsstyrelsen ske i en afstand af mindst:

● 30 m fra bygninger med hårdt tag (tagsten, eternittag o.l.)
● 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
● 60 m fra brændbare markafgrøder
● 200 m fra stakke (og andre oplag i det fri) af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer
● 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Her er nogle nyttige råd fra Beredskabsforbundet, som du bør følge, når du bygger dit Sankt Hans bål:

● Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres.
● Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret, malet træ eller andet affald. 
● Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Det er derfor en god idé at flytte bunken på dagen.
● Vær omhyggelig, når du opbygger dit bål. Det kan være farligt, hvis bunken vælter, mens den brænder.
● Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget.
● Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
● Sørg for at bålet er helt slukket, når du forlader det.

Sådan får du det bedste bål

● Sørg for at alt materialet til bålet er så tørt som muligt. Vådt træ brænder dårligere, da fugten i træet skal fordampe, før det antænder.
● Kernen i bålet kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene.
● Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne. Det er vigtigt for et godt resultat, at du bruger små og tørre træstykker, da der skal gå ild i det øvrige brænde via de mindre stykker træ, inden hele kernen brænder ud.
● Brug en lang fakkel for at nå ind til kernen i bålet. Hvis kvaset ikke er tørt, kan du eventuelt supplere med en egnet tændvæske.

HUSK: Brug aldrig benzin, sprit og lignende meget letantændelige produkter.

VærktøjerTil forsidenPrintervenlig version af denne sideOversigt over BFUC.dkSend denne side til en venSøg på BFUC.dk
Nyheder

Service og eftersyn af brandsluknings- materiel

Få gode råd og hjælp til at indkøbe, opsætte og vedligeholde virksomhedens brandslukningsmateriel.

Få effektiv undervisning i førstehjælp ved hjertestop

BFUC tilbyder nyt intensivt og højeffektivt kursus i genoplivning med hjertestarter.

Førstehjælp - lige i øjet

Dagligt rammes mange medarbejdere af ”noget i øjet”. Ofte små ting, der har stor effekt. Vi har alle...

Alt for få kan redde deres børn

8 ud 10 aner ikke, hvordan man giver førstehjælp til børn.

Reklamer