Førstehjælp / UddannelseKurser for virksomhederSikkerhedOm BFUC

Nyhed

15/07/2011

Service og eftersyn af brandsluknings- materiel

Få gode råd og hjælp til at indkøbe, opsætte og vedligeholde virksomhedens brandslukningsmateriel.

To ting er særligt vigtige, når virksomheden har investeret i brandslukningsmateriel:

1. At medarbejderne tør og forstår at bruge udstyret
2. At udstyret er efterset og funktionsdygtigt

Se BFUC's kurser i Elementær brandbekæmpelse.

BFUC tilbyder i samarbejde med den landsdækkende virksomhed Linde Brandmateriel at gennemføre godkendt service og eftersyn på virksomhedens brandslukningsmateriel.

Eftersyn gennemføres dels som årligt eftersyn samt som 5 og 10 årligt serviceeftersyn og funktionsprøvning i henhold til DS 2320.

Det er både muligt at tegne såvel serviceaftaler som abonnentsaftaler. Kontakt os på 70 202 201 og få svar på dine spørgsmål eller aftal besøg for en gennemgang og et tilbud.

Regler om eftersyn af brandslukningsmateriel

Brandslukkere
Virksomheden kan være omfattet af krav om at have installeret brandslukningsudstyr.
Eksempler på brandudstyr er pulverslukker, skumslukker, CO2-slukker, slangevinder og slangeskabe.

Eftersyn
Brandudstyr skal efterses:
• Minimum hver 12. måned af en sagkyndig person
• Serviceeftersyn/periodisk undersøgelse minimum hvert 5. og 10. år af specielle godkendte virksomheder

Eftersyn er en undersøgelse, der foretages af en sagkyndig person, der i henhold
til DS 2320 har faglig indsigt i opgaven, fornødent kendskab til slukkernes opbygning,
funktion, virkemåde, love og regler samt tekniske forskrifter.
Eftersyn af håndildslukkere kan evt. udføres af en sagkyndig person ansat i virksomheden
forudsat, at denne har den fornødne indsigt i henhold til DS2320: 2005.
Serviceeftersyn udføres oftest sammen med det periodiske eftersyn og er mere omfattende end det årlige tilsyn. Praksis er, at eftersyn af fx slangevindere samt serviceeftersyn og periodiske eftersyn udføres af specielle godkendte virksomheder (hhv. DS 2320 og DS 246 godkendt).

Dokumentation
Eftersyn skal til enhver tid kunne dokumenteres. Dette gøres ved at mærke slukkeren
med et mærkat, der indeholder dato for gennemført eftersyn, navn og adresse på virksomheden, der har udført eftersynet samt navnet på personen, der har udført tilsynet.

Lovgrundlag
Kravet om eftersyn følger Beredskabslovgivningen sammenholdt med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr § 36 stk. 2 og 3.
Krav til etablering af brandslukningsudstyr følger af Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nr. 96 af 13. februar 2001 med § 12 samt Bygningsreglementet.

Reference:
Industriens Branchearbejdsmiljøråd
Postboks 7777
1790 København V
Web: www.i-bar.dk

Hvad siger loven?
Kravet om eftersyn følger Beredskabslovgivningen sammenholdt med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr § 36 stk. 2 og 3.
Krav til etablering af brandslukningsudstyr følger af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 med § 12 samt Bygningsreglementet. Der bl.a. foreskriver:
§ 11. Der skal i nødvendigt omfang findes en holdbar skiltning anbragt på hensigtsmæssige steder, der giver oplysning eller advarsel om forhold af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.
Stk. 2. Hvor der kan opstå særlige faresituationer, skal arbejdsstedet være forsynet med alarmsystemer, som f.eks. branddetektorer, der på hensigtsmæssig måde advarer herom.
§ 12.  Arbejdsstedet skal være forsynet med passende ildslukningsudstyr, redningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde, når arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet.
Stk. 2. Der skal være særlige lokaler til førstehjælp, når det er nødvendigt. Lokalerne skal i tilstrækkelig mængde indeholde nødvendigt udstyr og materiel, der er anbragt på hensigtsmæssige steder. Lokaler til førstehjælp skal være let tilgængelige med bårer.

  Share Anbefal denne side til dine venner på FaceBook.

Anbefal denne side til dine følgesvende på Twitter.
VærktøjerTil forsidenPrintervenlig version af denne sideOversigt over BFUC.dkSend denne side til en venSøg på BFUC.dk
Nyheder

Service og eftersyn af brandsluknings- materiel

Få gode råd og hjælp til at indkøbe, opsætte og vedligeholde virksomhedens brandslukningsmateriel.

Få effektiv undervisning i førstehjælp ved hjertestop

BFUC tilbyder nyt intensivt og højeffektivt kursus i genoplivning med hjertestarter.

Førstehjælp - lige i øjet

Dagligt rammes mange medarbejdere af ”noget i øjet”. Ofte små ting, der har stor effekt. Vi har alle...

Alt for få kan redde deres børn

8 ud 10 aner ikke, hvordan man giver førstehjælp til børn.

Reklamer