Førstehjælp / UddannelseKurser for virksomhederSikkerhedOm BFUC

DE FRIVILLIGES OPGAVER

Det er meget forskelligt, hvilke opgaver man løser som frivillig i Beredskabsforbundet. Opgaverne afhænger af den enkelte kommunes muligheder og behov.

Kommunen tilrettelægger sit beredskab efter lokale risikovurderinger og erfaringer.

De frivillige påtager sig en række praktiske opgaver på både kommunalt, regionalt og centralt plan og særligt ved længerevarende mandskabskrævende indsatser. Her fungerer frivillige som supplement til og aflastning for det professionelle redningsberedskab:

Beredskab ved uvejr, storm og regn
Frivillige har et stort lokalkendskab og kan fra deres bopæl tilkaldes i ekstreme situationer, hvor f.eks. vejene er blokerede. Det kan også være ved naturkatastrofer, så som oversvømmelser, stormflod, orkan og snekaos. De frivillige vil på stedet bl.a. kunne løse følgende opgaver:
- Kommunikation
- Pumpeopgaver
- Mad- og medicinudbringning
- Vandforsyning
- Varmeforsyning
- Belysning
- Nødstrømsforsyning
- Snerydning
- Eftersøgningsopgaver
- Evakuering af borgere
- Indkvartering og forplejning, f.eks. af borgere og fastkørte bilister
- Forplejning af indsatte styrker
- Transport af hjemmeplejen

Brandvagt, efterslukning og følgeskadebekæmpelse
De frivillige brandfolk er uddannede på lige fod med professionelle. De frivillige kan have brandvagt på samme vilkår som en fast medarbejder med samme udrykningstid. De frivillige supplerer faste brandfolk, eventuelt ved større brande eller efterslukning (f.eks. toguheld). Frivillige brandfolk er også i stand til at træde til ved skov- og naturbrande, og hvis der skal måles radioaktivt nedfald i forbindelse med en brand. Endvidere kan de frivillige fungere som:
- Afløsermandskab for honorarlønnet brandmandskab ved ferie, sygdom mv.
- Afløsermandskab ved større brande, så akutberedskabet kan frigives til akutopgaver, og frivillige eksempelvis kan efterslukke, gå brandvagt og sikre skadesteder
- Reservestyrke nytårsaften

Bådberedskab og søredning
De frivillige i søredningstjenesten er uddannede i både søgemetoder, radiokommunikation, sejlads og livredning til havs både i hårdt vejr og med is-stiger. I søredningstjenesten er de frivillige udstyret med en alarm, så de indenfor 5 minutter kan rykke ud i al slags vejr.
Søredning indebærer eftersøgning og hjælp til forsvundne fiskere, surfere og sejlere forulykket i hårdt vejr eller tåge samt til personer, der er gået gennem isen.
Søredning kan ligeledes dreje sig om oprydning efter flystyrt.

Miljø- og forureningsindsats
De frivillige kan være med til at spore radioaktivt nedfald, begrænse og afhjælpe kemikalieforurening eller drikkevandsforurening samt bistå aktivt i forbindelse med mindre/større olieforureningsuheld på havet, i havne samt i fjorde og søer, bl.a. med:
- Registrering af olie på strande
- Oprydning og bortskaffelse af olieforurenet materiale

Større katastrofer
I katastrofesituationer kan Beredskabsforbundet via en telefonkæde indkalde en ekstra mandskabsstyrke.

Landmobilt måleberedskab
De frivillige kan anvendes i forbindelse med det landmobile beredskab, der måler den radioaktive stråling, f.eks. i forbindelse med uheld på atomkraftværker.

Information
Ved f.eks. store ulykker eller naturkatastrofer som oversvømmelse, snestorm eller orkan kan frivillige bruges til information af befolkningen.

Katastrofefrivillige
Ved meget store katastrofer – evt. terror – ses det ofte, at almindelige borgere ønsker at hjælpe. Myndighederne har i dag ikke mulighed for at imødekomme disse borgere og derfor ingen mulighed for at udnytte deres kompetencer.

Beredskabsforbundet har oprettet en organisation, der gør det muligt på meget kort tid at oprette en modtagestation, hvor der vil blive taget godt imod alle borgere, der melder sig  frivilligt. Disse akutfrivillige vil blive registreret og interviewet og kan derefter anvendes i forhold til deres viden og kunnen. Akutfrivillige indsættes kun i samarbejde med de tilstedeværende myndigheder og efter deres ønske.

Brand- og samarittervagt samt førstehjælpsberedskab
Beredskabsforbundet er den organisation i Danmark, der uddanner flest mennesker i førstehjælp. De frivillige kan fungere som samarittere ved større arrangementer, som f.eks. sportsstævner og byfester.  Endvidere vil det være oplagt at anvende de frivillige til brandvagter. Ved anvendelse af frivillige i forbindelse med større arrangementer bliver de synlige i lokalområdet, hvorved de varetager en vigtig funktion som ambassadører for kommunens redningsberedskab. 

Redningshunde
De danske redningshunde er internationalt kendte, fordi de ofte har hjulpet ved katastrofer i udlandet f.eks. eftersøgning af jordskælvsofre. Læs mere om redningshunde på www.redningshunden-danmark.dk

Indkvartering og forplejning
Ved katastrofeevakuering som f.eks. under oversvømmelser og snestorm kan de frivillige sikre nødstedte et sted at sove. Med mobile feltkomfurer er de frivillige i stand til at lave mad til flere hundrede mennesker. Indkvarterings- og forplejningsfrivillige kan endvidere anvendes ved større arrangementer i kommunen.

Vedligeholdelse af beredskabsmateriel og brandhaner
I flere kommuner anvendes Beredskabsforbundets frivillige til at udføre arbejdet med eftersyn/tømning af brandhaner samt ikke mindst tilsyn og vedligeholdelse af kommunens beredskabsmateriel.

Akut nødvandsforsyning
Det kommunale redningsberedskab etablerer nødvandsforsyningen, hvorefter de frivillige tager over og sørger for daglig fyldning og efterfølgende rengøring af materiellet.

Præventivt arbejde i kommunen
De frivillige kan påtage sig opgaver i forbindelse med forebyggende arbejde, f.eks. undervisning i brandforebyggelse for de små klasser i kommunens folkeskoler eller i pensionistforeninger, f. eks. foredrag med baggrund i videoen  ”Ældre og brand”.

Offerrådgivning
Politiet er initiativtager til en frivillig offerrådgivning i hver politikreds. Offerrådgivningen består af en gruppe af Beredskabsforbundets frivillige, som efter fornøden uddannelse, opsøger og taler med ofre for forbrydelser såsom vold, voldtægt, røveri o.lign. Offerrådgiverne rekvireres af politiet.

Medlemmer af kommunens beredskabskommission
I flere kommuner i Danmark er Beredskabsforbundets frivillige repræsenteret i beredskabskommissionen enten som fuldgyldigt medlem eller som observatør. De medvirker til, at kommunen opnår det bedste og billigste redningsberedskab, ligesom de frivillige kan fungere som borgernes talerør over for beredskabsmyndighederne.

Humanitære opgaver
Beredskabsforbundet har altid givet humanitære opgaver høj prioritet, som eksempel:
- Projekt Østbørn
- Nødhjælp (f.eks. til Hviderusland)

VærktøjerTil forsidenPrintervenlig version af denne sideOversigt over BFUC.dkSend denne side til en venSøg på BFUC.dk
Nyheder

Service og eftersyn af brandsluknings- materiel

Få gode råd og hjælp til at indkøbe, opsætte og vedligeholde virksomhedens brandslukningsmateriel.

Få effektiv undervisning i førstehjælp ved hjertestop

BFUC tilbyder nyt intensivt og højeffektivt kursus i genoplivning med hjertestarter.

Førstehjælp - lige i øjet

Dagligt rammes mange medarbejdere af ”noget i øjet”. Ofte små ting, der har stor effekt. Vi har alle...

Alt for få kan redde deres børn

8 ud 10 aner ikke, hvordan man giver førstehjælp til børn.

Reklamer